Skillnaden Mellan Diamant, Romb Och Trapes

Skillnaden Mellan Diamant, Romb Och Trapes
Skillnaden Mellan Diamant, Romb Och Trapes

Video: Skillnaden Mellan Diamant, Romb Och Trapes

Video: Skillnaden Mellan Diamant, Romb Och Trapes
Video: 07-a Memory: RAM 2023, Maj
Anonim

Diamond, Rhombus vs Trapezoid

Diamond, Rhombus och Trapezoid är alla fyrkantiga sidor, som är polygoner med fyra sidor. Medan romber och trapes definieras ordentligt i matematik, är diamant (eller diamantform) en lekmanns term för romber.

Rhombus och Diamond

En fyrkant med alla sidor lika är i längd är känd som en romb. Det heter också som en liksidig fyrkant. Det anses ha en diamantform som liknar den i spelkorten. Diamantform är inte en exakt definierad geometrisk enhet.

Rhombus (diamantform)
Rhombus (diamantform)

Rhombus är ett speciellt fall av parallellogrammet. Det kan betraktas som ett parallellogram med lika sidor. Kvadraten kan betraktas som ett speciellt fall av romben, där de inre vinklarna är raka vinklar. I allmänhet har en romb följande speciella egenskaper

• Alla fyra sidor är lika långa. (AB = DC = AD = BC)

• Diagonalerna på romben skar varandra i rät vinkel; diagonaler är vinkelräta mot varandra, förutom följande egenskaper hos ett parallellogram.

• Två par motsatta vinklar är lika stora. (DÂB = BĈD, A ̂ DC = A ̂ BC)

• De intilliggande vinklarna är kompletterande DÂB + A ̂ DC = A ̂ DC + B ̂ CD = B ̂ CD + A ̂ BC = A ̂ BC + D ̂ AB = 180 ° = π rad

• Ett par sidor, som är motsatta varandra, är parallella och lika långa. (AB = DC & AB∥DC)

• Diagonalerna skär varandra (AO = OC, BO = OD)

• Varje diagonal delar fyrsidan i två kongruenta trianglar. (∆ ADB ≡ ∆ BCD, ∆ ABC ≡ ∆ ADC)

• Diagonalerna delar de två motsatta inre vinklarna.

Arean av romben kan beräknas med hjälp av följande formel.

Area av romb = ½ (AC × BD)

Trapes (Trapezium)

Trapes är en konvex fyrkant där åtminstone två sidor är parallella och ojämna i längd. Trapesens parallella sidor kallas baserna och de andra två sidorna kallas benen.

Trapes (Trapezium)
Trapes (Trapezium)

Följande är de huvudsakliga egenskaperna hos trapezider;

• Om de intilliggande vinklarna inte ligger på samma botten av trapesformen är de kompletterande vinklar. dvs de lägger till upp till 180 ° (BA ̂D + AD ̂C = AB ̂C + BC ̂D = 180 °)

• Trapesens två diagonaler skär varandra i samma förhållande (förhållandet mellan sektionen av diagonalerna är lika).

• Om a och b är baser och c, d är ben, ges längderna på diagonalerna av

Trapesens yta kan beräknas med hjälp av följande formel.

Läs skillnaden mellan parallellogram och trapes

Vad är skillnaden mellan Diamond, Rhombus och Trapezoid?

• Rhombus och Trapezoid är väldefinierade matematiska föremål medan diamantform är lekman. Varje form har fyra sidor, och diamantform avser en romb.

• Rhombus har lika sidor, med motsatta sidor parallella med varandra. Trapes har generellt ojämna sidor, med två sidor parallella med varandra. Endast trapezoidens ben kan vara lika.

• Alla diagonaler på romben separerar romben i två kongruenta trianglar. Trianglarna som bildas av trapezens diagonaler är inte nödvändigtvis kongruenta.

• Diagonaler på romben korsar varandra i rät vinkel medan diagonaler på trapesformen inte nödvändigtvis är vinkelräta mot varandra.

• Diagonaler på romben korsar varandra medan diagonaler i romben skär varandra i samma förhållande.

Populär efter ämne