Skillnaden Mellan Sikh Och Muslim

Innehållsförteckning:

Skillnaden Mellan Sikh Och Muslim
Skillnaden Mellan Sikh Och Muslim

Video: Skillnaden Mellan Sikh Och Muslim

Video: Skillnaden Mellan Sikh Och Muslim
Video: Sikh, Muslim and Buddhist reaction to Pope visit 2023, Oktober
Anonim

Nyckelskillnad - Sikh vs Muslim

Även om vissa inte känner igen, finns det en viktig skillnad mellan sikh och muslim. Sikhs är människor som tillhör sikh-religionen som grundades i Indien. De bär turbaner som många muslimer och håller också långa flödande skägg som muslimer. Dessa liknande framträdanden förvirrar många västerlänningar att tro att de är muslimer. Faktum är dock att sikher är ett separat folk som inte är muslimer eller ens hinduer. Trots påtagliga likheter finns det många skillnader mellan muslimer och sikher som kommer att belysas i denna artikel.

Vem är en sikh?

Sikh är en person som är född i sikh-religionen som är en av de fyra stora världsreligionerna som härrör från Indien. Grundaren av sikhismen är Guru Nanak som föddes i Punjabprovinsen i Indien år 1469. Sikhismens religion bygger på Guru Nanaks läror och de efterföljande guruerna som är 10 i antal. Sikhs sista Guru var Guru Gobind Singh, och efter hans död gjordes sammanställningen av alla gurus läror i form av Guru Granth sahib som anses vara den eviga guru för sikher.

Sikher tror på mänsklighetens broderskap och en allsmäktig allestädes närvarande Gud. De följer inte ritualer som hinduer och muslimer. De dyrkar inte avgudar som hinduer och det mest heliga för dem är Guru Granth sahib som innehåller lärorna från alla tio guruer. Sikhism uppstod i Indien som svar på spridningen av islam såväl som tvingade konverteringar av hinduer till muslimer. Mughal-kejsare tyckte inte om sikhismens spridning och de flesta av sikhguruerna fängslades och torterades till döds av dem. Men efter martyrdödet till den 10: e Guru Gobind Singh förenades sikher och gjorde uppror mot det muslimska styre. De bildade Sikh-imperiet i de norra delarna av Indien, Afghanistan och Pakistan.

Sikher är fredsälskande kamrater som också är mycket hårt arbetande och religiösa av naturen.

Skillnaden mellan Sikh och Muslim
Skillnaden mellan Sikh och Muslim

Vem är muslim?

Muslim är ett ord som hänvisar till alla individer som följer islam. Islam är en Abrahams religion som har sin grund i Koranen, muslimernas heliga bok. Islam är en av de största religionerna i världen som bekänns av 1/5 av mänskligheten. Den är spridd över hela världen men den är huvudsakligen koncentrerad till Sydasien, Västasien, Afrika och Sydostasien. Profeten Muhammad är vördad av muslimerna som Guds sista budbärare. Alla muslimer tror på livet efter döden och förutbestämningen. De tror också på änglar.

Medan de första muslimerna var ättlingar och vänner till Muhammed växte bandet i en grym takt, och idag finns det hundratals miljoner muslimer runt om i världen. Islam är religionen medan muslimer är anhängare av islam. Koranen bygger på Muhammeds uttalanden och berättar för muslimer vad som förväntas av dem av Allah. Den allsmäktige erbjuder frälsning till alla muslimer som följer de principer som beskrivs i den heliga Koranen. Alla muslimers grundläggande tro är att det bara finns Allah och Muhammad är hans budbärare. Muslimer ber 5 gånger om dagen i riktning mot Mecka där de tror att Allah avslöjade sanningen för Muhammad. Muslimer har en månad för att fasta för att befria sig från alla sina synder. De hjälper de fattiga och fattiga. De har en skyldighet att besöka Holy Mekka minst en gång under sin livstid.

Sikh vs muslim
Sikh vs muslim

Vad är skillnaden mellan sikh och muslim?

Definitioner av sikh och muslim:

Sikh: Sikh är en person som är född i Sikh-religionen.

Muslim: Muslim är ett ord som hänvisar till alla individer som följer islam.

Kännetecken för sikh och muslim:

Turbaner:

Sikh: Sikher håller turban som många muslimer.

Muslim: Turban är inte nödvändigt för muslimer.

Skägg:

Sikh: Skägg är viktigt.

Muslim: Skägg är inte nödvändigt i islam.

Halal:

Sikh: Muslimer äter halalkött.

Muslim: Sikher tror inte på Halal.

Tro:

Sikh: Muslimer tror på Allah och läser Koranen.

Muslim: Sikher tror på en Gud och accepterar Guru Granth sahib som deras eviga guru.

Pilgrimsfärd:

Sikh: Muslimer har en skyldighet att besöka Mecka och medina.

Muslim: Sikher tror inte på pilgrimsfärd.

Bild med tillstånd:

1. "Sikhs på språng!" av Joel Friesen - ursprungligen publicerad på Flickr som sikhs på språng !. [CC BY 2.0] via Commons

2. “20100425 Fillyra Mosque Ibrahim Serif Thrace Greece 1” av Ggia - Eget arbete. [CC BY-SA 3.0] via Commons

Rekommenderas: