Skillnaden Mellan Kraft Och Momentum

Skillnaden Mellan Kraft Och Momentum
Skillnaden Mellan Kraft Och Momentum

Video: Skillnaden Mellan Kraft Och Momentum

Video: Skillnaden Mellan Kraft Och Momentum
Video: Acceleration del.1 (Fysik) - Studi.se 2023, Oktober
Anonim

Force vs Momentum

Kraft och momentum är två begrepp som används i mekanik för att beskriva statik eller dynamik hos kroppar. Kraft och fart är bland de grundläggande och grundläggande begreppen som är involverade i fysik. Det är viktigt att ha en god förståelse för både kraft och momentum för att kunna utmärka sig inom alla områden som även är fjärranslutna med fysik. Vi kommer att se att begreppen kraft och momentum har många variationer och former, som är användbara på många sätt; de olika formerna används i olika beräkningsmetoder. I den här artikeln ska vi se vad kraft och momentum är, definitionerna av kraft och momentum, vilka är de olika typerna av kraft och momentum, deras likheter och slutligen deras skillnader.

Tvinga

Den vanliga tolkningen av kraft är förmågan att utföra arbete. Men alla krafter fungerar inte. Vissa krafter försöker bara göra arbete, och det finns andra orsaker till att arbeta förutom kraft. Värme kan också göra arbete. Den rätta definitionen av kraft är "varje inflytande som orsakar eller försöker få en fri kropp att genomgå en förändring i accelerationen eller kroppens form." Acceleration kan ändras antingen genom att ändra objektets hastighet eller genom att ändra objektets riktning eller båda. Det finns två huvudtyper av krafter enligt den klassiska modellen. Nämligen kontaktkrafter och krafter på avstånd (eller allmänt kända som fältkrafter). Kontaktstyrkor är krafter som används i vardagliga händelser som att skjuta eller dra i ett föremål. Fältkrafter inkluderar gravitationskrafter, magnetiska krafter och elektriska krafter. Krafter som statisk friktion, ytspänning och reaktiva krafter är ansvariga för att hålla föremålen i statiska förhållanden. Krafter som gravitationskraft, elektrisk kraft och magnetisk kraft är ansvariga för att hålla världen och kosmos tillsammans. Om en nettokraft verkar på något föremål måste objektet ha en acceleration, som är proportionell mot kraften och omvänt proportionell mot objektets massa. I SI-enheter är F = ma, där F är nettokraften, m är objektets massa och a är accelerationen. Kraft mäts i newton namngiven till ära för Sir. Isaac Newton. Om en nettokraft verkar på något föremål måste objektet ha en acceleration, som är proportionell mot kraften och omvänt proportionell mot föremålets massa. I SI-enheter är F = ma, där F är nettokraften, m är objektets massa och a är accelerationen. Kraft mäts i newton namngiven till ära för Sir. Isaac Newton. Om en nettokraft verkar på något föremål måste objektet ha en acceleration, som är proportionell mot kraften och omvänt proportionell mot föremålets massa. I SI-enheter är F = ma, där F är nettokraften, m är objektets massa och a är accelerationen. Kraft mäts i newton namngiven till ära för Sir. Isaac Newton.

Momentum

Momentum är ett mått på ett objekts tröghet. Den är uppdelad i två huvudtyper. En är linjär momentum och den andra är vinkelmoment. Linjär momentum definieras som produkten av objektets massa och hastighet. Vinkelmoment definieras som framställningen av tröghetsmomentet och objektets vinkelhastighet. Båda dessa är mätningar av systemets nuvarande tröghet, vilket berättar hur svårt det är att ändra systemets tillstånd. En förändring av momentum kräver alltid en nettokraft eller ett moment som verkar på objektet. Momentum är en relativistisk variant. Vinkelmoment är emellertid en av materiens grundläggande egenskaper som bevaras var som helst.

Vad är skillnaden mellan Force och Momentum?

• Kraft är en yttre orsak, medan momentum är en materiell inre egenskap.

• Det krävs en kraft för att ändra momentet för varje objekt.

• Nettokraften på ett objekt kan definieras som förändring av momentum per tidsenhet.

• Både kraft och momentum är vektorer.

• Kraft är momentets derivat.

Rekommenderas: